Billerud

Nästa rapport, Q1/13: 2013-04-25
Utdelning 2013-05-16: 2 kr/aktie (föreg 2,27 kr/aktie)
Handlas exklusive utdelning: 2013-05-08

www.billerud.com

Efter nyemissionen i oktober, 1:2 ā 29 kr, blev det en kort rekyl i en stark, stigande trend ner till stödet vid 54 kr (53,5 lägsta notering den 14 dec). Efter genombrottet av 60 kr ligger nästa motstånd vid 70 kr.
Vågar vi räkna med en utdelningshöjning med 7 procent till 2,50 kr/aktie?
28 dec 2012

Kursen bottnade igår på 56,25 kr (45,3 e em)
2 feb 2012

Kursen tar stöd vid 57 kr (46 e em) för fortsatt uppgång
30 jan 2012

Idag, fredag 28 aug, noteras Billerud utan teckningsrätt i nyemissionen 1:1 ā 19 kr den 4-23 september. Torsdagens slutkurs (45,80 kr) omräknas till 32,40 kr. Kl 11 på fredagen hade kursen stigit 7 % till 34,70 kr. Nästa motstånd är 40 kr med målkurs 70 kr.
28 aug 2009