Boliden

www.boliden.com

Utdelningsdag: 11 maj 2012 (4 kr/aktie)
Handlas exklusive utdelning: 4 maj 2012
Nästa rapport: Q4, 11 feb 2013

Köpsignal! Motstånd: 125 och 140 kr
30 juli 2012

Starkt stöd vid 75 kr!
29 maj 2012