Ericsson B

Nästa rapport, Q1/13: 2013-04-24
Utdelning 2013-04-17: 2,75 kr/aktie (föreg. 2,50 kr/aktie)
Handlas exklusive utdelning: 2013-04-10

Kommentar på rapport Q3 2013

Utdelning per aktie sedan 1961. (Diagrammet är INTE justerat för den omvända 'splitten' senast.)
Anmärkningsvärt hur konstant utdelningstillväxten har varit genom åren (10 %). Därmed är det meningsfullt att i efterhand beräkna aktievärdet baserat på utdelning, utdelningstillväxt och avkastningskrav och jämföra med aktiekursen.
Utdelningen blir 2,50 kr/aktie för innevarande räkenskapsår (2011). Med ett avkastningskrav på 14% blir aktievärdet

1,10 x 2,50/(1,14 - 1,1) = 68,75 kr

Om avkastningskravet är 14,5% sjunker aktievärdet till 61 kr. 55kr vid 15%.