Träningsfilmer

Datum

Rubrik

Min:sek

 
2013-01-19 Taylor framåtsändande 0:15
2012-12-31 Taylor stänger skåplucka 0:22
2012-12-13 Luciaträning 3:47
2012-08-19 Dubbelinkallning 1:02
2012-09-14 Taylor och Apache hoppar 1:39
2012-09-01 Taylor, läggande under gång 0:26
2011-12-15 Taylor griper efter metallen 3:56
2011-12-15 Taylor tränar "rutan" 0:38
2011-12-15 Apache repeterar mattan 0:38
2011-12-07 Apache håller sig på mattan 0:39
2011-12-04 Hoppapp. metall, kort version 0:18
2011-12-04 Hoppapport metall (Taylor) 0:50
2011-12-03 Gripa (Taylor) 0:37
2011-12-03 Taylor hopp metallapport 0:45
2011-12-01 Metallapport 2 (Taylor) 0:29
2011-12-01 Metallapport 1 (Taylor) 0:08
2011-11-25 Apache o Taylor ligger plats 1:22
2011-11-25 Apache ink, Taylor stanna/stå 0:45
2011-11-25 Taylor framåtsänd/framförg 0:39
2011-11-24 Apache ryggsäcken 0:31
2011-11-24 Apache inkallande 0:42
2011-11-24 Taylor fjärrdirigering 1:02
2011-11-24 Taylor tjuvar under fjärren 1:47
2011-11-24 Apache sitt från ligg 2:16
2011-11-15 Apache hopp över hinder 1:42
2011-10-26 Taylor "rutan" 1:15
2011-10-26 Taylor budföring 0:31
2011-10.24 Taylor lång, rak inkalln 1:49
2011-10-03 Apache bakdelskontroll 1:22
2011-09-11 Ett träningspass med taylor 6:35
2011-02-27 Taylor budföring i ridhus 2:33
2010-12-12 Inte gama godis, Apache 4 mån 0:44