Husqvarna B

(Målkurs: 60 kr)
www.husqvarna.com

Nästa rapport, Q4/12: 2013-02-13
Utdelning 2012 (verksamhetsåret 2011): 1,50 kr/aktie (oför.)