Indutrade

www.indutrade.se

Nästa rapport, Q3/12: 2012-11-05
Utdelning 2012, verksamhetsåret 2011: 6,75 kr/aktie (föreg: 5,10 kr/aktie)

Indutrade börsnoterades i oktober 2005

Resultat per aktie, två kvartal

Period jan-juli 2012 jan-juli 2011
Resultat per aktie, SEK 6,23 6,00

Kursdiagram