NCC B

http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Investor-relations/

Utdelning 2012-04-16: 10 kr/aktie (oför.)
Handlas exkl utdeln: 2012-04-05
Nästa rapport, Q4/12: 2013-01-30

UTDELNINGSHISTORIK
Kronor/aktie

ÅR 2000  2001  2002  2003  2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011
Utdelning 4,50 2,25 2,75 2,75 4,50 5,50 8,00 11,00 4,00 6,00 10,00 10,00
Extra utdelning        6,70  10,00  10,00  10,00  10,00