SEB A

www.sebgroup.com

Nästa rapport, Q4/12: 2013-01-31

Utdelning 2012-04-10: 1,75 kr/aktie (föreg 1,50 kr/aktie)
Handlas exklusive utdelning: 2012-03-30

UTDELNINGSHISTORIK
Kronor/aktie

ÅR 2000  2001  2002  2003  2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011
Utdelning     1,25 1,25 1,36 1,48 1,87 2,03 0,00 1,00 1,50 1,75