Taylors MH

Örebro 30 aug 2009

Beskrivare: Elisabeth Pettersson

Moment

Bedömning Beskrivning
1a KONTAKT
Hälsning

4

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök
1b KONTAKT
Samarbete

3

Följer med men är inte engagerad i testledaren
1c KONTAKT
Hantering

3

Accepterar hantering
2a LEK 1
Leklust

4

Startar snabbt, leker aktivt
2b LEK 1
Gripande

4

Griper direkt med hela munnen
2c LEK 1
Dragkamp

2

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot
3a1 FÖRFÖLJANDE

2

Startar men avbryter
3a2 FÖRFÖLJANDE

4

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet
3b1 GRIPANDE

1

Nonchalerar föremålet
Alt. springer inte fram
3b2 GRIPANDE

5

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 AKTIVITET

3

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
5a AVSTÅNDSLEK
Intresse

3

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
5b AVSTÅNDSLEK
Hot/aggressivitet

1

Visar inga hotbeteenden.
5c AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet

2

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
5d AVSTÅNDSLEK
Leklust

2

Leker inte, men visar intresse.
5e AVSTÅNDSLEK
Samarbete

3

Är aktiv med figuranten, när denne är aktiv.
6a ÖVERRASKNING
Rädsla

2

Hukar sig och stannar.
6b ÖVERRASKNING
Hot/aggressivitet

1

Visar inga hotbeteenden.
6c ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

2

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden
6d ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

3

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
6e ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

2

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
7a LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

4

Flyr högst 5 meter.
7b LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

1

Går inte fram.
7c LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla

3

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
7d LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

2

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.
8a SPÖKEN
Hot/aggressivitet

3

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
8b SPÖKEN
Kontroll

4

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
8c SPÖKEN
Rädsla

1

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
8d SPÖKEN
Nyfikenhet

1

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
8e SPÖKEN
Kontakt

3

Besvarar kontakten från figuranten.
9a LEK 2
Leklust

4

Startar snabbt, leker aktivt.
9b LEK 2
Gripande

2

Griper inte, nosar bara på föremålet.
10 SKOTT

1

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.