Volvo B

www.volvogroup.com

Utdelning 2012-04-16: 3,00 kr/aktie (föreg år: 2,50 kr/aktie)
Handlas exklusive utdelning: 2012-04-05

Nästa rapport, Q2/13: 2013-07-24

Försäljning 2011: 310,4 mdr kr

Antal anställda 2011-12-31: 98 162 st
Försäljning per anställd: 3,16 Mkr

R(es) 2011: 17,7 mdr kr
R(es) per försäljningskrona: 5,7 öre
R(es) per anställd: 180 000 kr

Utdelning 2011: 6 084 Mkr
Utdelning per anställd: 61 979 kr

EK 2011: 84,6 mdr kr
R(es) per EK-krona: 21 öre